طراحی و چاپ

کارت ویزیت یا بیزینس کارت ، یادداشت و ست اداری از مهمترین بخش های معرفی یک سازمان به حساب می آید. چرا که برخی از نکات معرفی کننده سازمان و شخص از جمله لوگو و برند بر آنها  به تصویر کشیده شده است . همچنین به عنوان اولین معرف استفاده می شود. بنابراین اولین و مهمترین تفکر را نسبت به سازمان و شرکت در ذهن شخص مقابل ایجاد می کند. پس در نتیجه دقت در طراحی ست اداری بسیار مهم و حیاتی است.

از مشاوره تا تحویل

شما در 6 مرحله به درخواست خود میرسید.
01
مشاوره
02
طراحی اولیه
03
طراحی نهایی
04
پرینت و ماکت
05
چاپ و صحافی
06
تحویل سفارش
InstagramTelegramWhatsApp